Naše usluge

Sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti te podzakonskim aktima za svaki sustav tehničke zaštite potrebno je izraditi projekt ili grafički prikaz ovisno o procjeni ugroženosti i stupnju kategorije objekta.

Uvažavajući potrebe svojih korisnika i istovremeno ulažući u nova dostignuća u industriji tehničke zaštite projektiramo sustave ili dijelove sustava tehničke zaštite.

Kontaktirajte nas za više detalja

Naši klijentiGodinama stvaramo poslovna prijateljstva